Szúnyog irtás

Legyek és szúnyogok irtásánál két részre osztható a munka jellege: külterületi és belterületi.

Külterületen a populáció gyérítésére van lehetőség. Ezt lakóközösségek, több házból álló önálló lakott területek és a hozzájuk tartozó zöld terület kezelésére ajánlom. Fontos megjegyeznem, hogy szabad területen a teljes irtás egyik repülő rovar esetében sem vállalható! Csak az irreális túlszaporulat eseti kezelésére ajánlott, amíg a populáció a már elviselhető mértékre vissza nem szorul.

Belterületen a teljes irtás megvalósítható, de a mentesség fenntartása már a megrendelőn múlik.

Ez a fajta irtás minden esetben légtérkezeléssel történik, melynek során csak az irtást végző tartózkodhat a lezárt területen. Ezt követően a terület újból használatba vehető, mert a szer hamar lebomlik.